Kontrol ve Otomasyon Kulübü |


İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü (OTOKON), kurulduğu 2004 yılından bu yana başta Elektrik-Elektronik Fakültesi öğrencileri olmak üzere tüm İTÜ öğrencilerine hitap etmektedir.

Misyonumuz; başta kontrol mühendisliği programı öğrencileri olmak üzere Elektrik ve Elektronik Fakültesi öğrencilerinin bir araya gelip birbirleriyle etkileşim ve paylaşım içerisinde bulunmalarını, yaratıcı projelere imza atmalarını, kendilerini geliştirip mesleğe faydalı bireyler haline gelmelerini sağlamaktır.

Vizyonumuz; öncelikle Türkiye’deki olmak üzere, dünyadaki endüstriyel gelişimin paralelinde, sisteme ihtiyaç olan teknik kapasiteye, etik değerlere ve Ar-Ge bilincine sahip mühendisleri kazandırmaktır. Belirlenmiş bu misyon ve vizyon ışığında eğitimler, konferanslar, seminerler yapılmakta, geziler tertip edilmekte, teknik projeler gerçeklenmekte ve büyük çaplı organizasyonlar düzenlenmektedir.

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü, yıl içinde gerçekleştirdiği çeşitli konferanslar, söyleşiler, eğitimler, projeler, yarışmalar, çalıştaylar, teknik geziler ve sosyal etkinlikler ile üyeler arasında ve üyelerle sektör arasında güçlü bir etkileşim ortamı oluşturarak önemli bir bilgi ve tecrübe aktarımı sağlamasının yanı sıra geleceğin parlak mühendis adaylarına teorik bilgilerini pratiğe çevirme imkanı vermektedir.

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü, İTÜ’de ve Türkiye’deki üniversitelerde bulunan öğrenci kulüpleriyle ortak hareket etmektedir ve bu sayede üyelerine Türkiye'deki tüm öğrencileri içine alan bir iletişim ağına dahil olma imkanı sağlamaktadır. Kulübümüz üyeleri, üniversite bünyesinde yürütülen disiplinler arası projelerde de etkin rol oynamaktadır ve üyelerimizin bu projelerle yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen birçok yarışmada önemli başarıları mevcuttur.

2008 yılında Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK) tarafından her yıl düzenlenen Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı'nın, 2010 yılında ise IEEE’nin ICM (International Conference of Mechatronics) konferansının düzenleyicileri arasında yer almış olan OTOKON, 2011’de İTÜ Kültür ve Sanat Birliği (KSB) tarafından yılın kulübü seçilmiş ve KSB’nin verdiği özel ödüle layık görülmüştür.

Bugün İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü’nün İTÜ içinden ve dışından katılımcılara yönelik düzenlediği organizasyonların başında Uluslararası İTÜ Robot Olimpiyatları (İTÜRO) gelmektedir. Bu yıl 15.'si düzenlenecek olan İTÜRO, her yıl robotik ilgililerini bir araya getirmekte, geniş bir yelpazeden çok sayıda katılımcıyı ağırlamakta ve medyadan da büyük ilgi görmektedir.